Forscherprofil


Prof. Dr. rer. nat. habil. Matthias Richter

Fakultät Informatik/Mathematik

E-Mail: richter(at)informatik.htw-dresden.de

3Publikationen
  • Ergänzungen zum Buch Grundwissen Mathematik für Ingenieure (Teil 2)
    Matthias Richter, 2011. Ergänzungen zum Buch Grundwissen Mathematik für Ingenieure (Teil 2). richter@informatik.htw-dresden.de/~richter/cas-rechner.html.
  • Grundwissen Mathematik für Ingenieure
    Prof. Dr.-Ing. Mathias Richter, 2009. Grundwissen Mathematik für Ingenieure. (Vieweg-Teubner).
  • Ergänzungen zum Buch Grundwissen Mathematik
    Prof. Dr. Mathias Richter, 2009. Ergänzungen zum Buch Grundwissen Mathematik. www.informatik.htw-dresden.de/~richter/cas-rechner.html.